Visie

In een maatschappij waarin steeds meer mensen bezig zijn met de eigen ontwikkeling/groei en de zoektocht naar persoonlijke waarden en geluk, lijkt coaching steeds meer onderdeel te worden van onze huidige levenswijze en zorg voor (behoud van) onze gezondheid. Daarnaast is voor de overheid in toenemende mate niet de hulpvraag en motivatie van de mens tot verandering/ontwikkeling leidraad in het aanbieden van zorg, maar eerder de mate van lijden, de diagnose en klachtenmeting (onder het motto meten is weten).

Vanuit de overtuiging dat onze opgebouwde psychologische expertise niet alleen gebruikt kan en dient te worden voor het “behandelen” van psychopathologie, maar ook juist voor het verder ontwikkelen van de mens zonder directe psychische “stoornis” starten wij per 1 januari 2016 een praktijk, gespecialiseerd in ontwikkelingsvraagstukken, coaching vanuit een professionele, therapeutisch onderbouwde basis. Naast individuele trajecten willen wij naar behoefte eveneens de training MBCT (mindfulness) en een psychotherapie groep opstarten. Wij denken hiermee tegemoet te komen aan de steeds groter wordende behoefte van de mens om zelf te kiezen voor kleinschalige, persoonlijke begeleiding, buiten de regelgeving en forse inmenging van overheid/zorgverzekeraar in deze.

Niet de klacht, maar kracht van het individu staat centraal: waar wil ik naartoe in plaats van: wat wil ik niet meer/waar wil ik vandaan.

I want ...
I want you to listen to me without judging me
I want you to give your opinion without giving me advice
I want you to trust me without expecting anything
I want you to help me without deciding for me
I want you to care for me without smothering me
I want you to see me without seeing yourself in me
I want you to hug me without suffocating me
I want you to encourage me without hassling me
I want you to hold me without holding me down
I want you to protect me without lying
I want you to come closer without intruding
I want you to know everything that displeases you about me
That you accept this and do not try to change it
I want you to know … that you can count on me today
...Unconditionally
- Jorge Bucay -

Inhoudelijke onderbouwing
Waar nodig kunnen evidence based behandeltechnieken zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie (positieve psychologie) en mindfulness/MBCT (of elementen daarvan) worden ingezet. Daarnaast hebben wij ruime ervaring in coaching op het vlak van arbeid en management. In het algemeen zullen de gesprekken een reflectief, inzichtgevend karakter hebben.

Bovenal is binnen onze praktijk uw hulpvraag leidraad en mag u rekenen op een inhoudelijke onderbouwde, betrokken en bovenal betrouwbare aanpak bij de zoektocht naar het antwoord op uw eigen hulpvraag en behoefte tot persoonlijke groei. Voor ons geldt dat wij u willen bieden, wat wij zelf en ieder ander met ons ook wenst in een begeleiding/ coachingstraject: expertise, betrokkenheid en echtheid in het contact.

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.
- Mahatma Gandhi -