Rapportage

In tegenstelling tot de procedure binnen Psychologenpraktijk de Mijnstreek, zullen wij niet overgaan tot rapporteren aan huisarts, tenzij op uw uitdrukkelijk verzoek. Rapportages in het kader van juridische zaken of zaken waarin een materieel belang speelt, zullen wij eveneens niet opstellen. Omdat binnen In2Mind niet de focus ligt op klacht maar kracht, zullen rapportages ook bij voorkeur geen diagnostische waarde hebben, echter zal er wel met u een plan van aanpak, behandeldoel en werkwijze worden besproken, alvorens een daadwerkelijk traject op te starten.