Procedure na aanmelding

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin samen met u wordt ingegaan op hulpvraag en doelen. Waar nodig en gewenst kunnen wij psychodiagnostisch onderzoek verrichten teneinde zicht te krijgen op uw persoonlijke drijfveren en eventuele valkuilen. Wij zullen tijdens een tweede gesprek met u onze visie en mogelijke aanpak bespreken en navragen of dit plan voldoet aan uw wens en of het contact voor u goed voelt. Pas indien wij consensus bereiken over plan van aanpak, doel en werkwijze, zal het feitelijke traject van start gaan. Wij streven hierin naar voortdurende transparantie en evaluatie gedurende de gehele begeleiding.

De duur en frequentie van de contacten van/binnen een traject kan worden afgestemd op uw behoefte. De ervaring leert dat men gemiddeld na 8-12 gesprekken het gevoel heeft dat er ruimte is om zelf het ingeslagen pad te volgen zonder begeleiding.

I am in competition with no one. I run my own race. I have no desire to play the game of being better than anyone, in any way, shape, or form. I just aim to improve, to be better than I was before. That's me and I'm free.
- Jenny G. Perry -