Groepstraining Mindfulness

Binnen onze praktijk bieden wij sinds 2018 een mindfulness training aan zoals deze door o.a. Jon Kabat-Zinn in 1979 werd ontwikkeld en ingezet voor mensen met angst, pijn, ziekte en stress. Wereldwijd wordt tegenwoordig deze training aangeboden in eenzelfde opzet van 8 bijeenkomsten van 8 maal 2,5 uur, exclusief eigen oefentijd.

Mindfulness (ofwel aandachtgericht therapie) wordt ook een “derde generatie” cognitieve gedragstherapie genoemd. Hierbij doelt men met name op behandelingen die de laatste jaren in opkomst zijn en die uitgaan van acceptatie versus louter en alleen verandering van gedrag, gedachten en hieraan gerelateerde processen. Ook ACT (acceptance and commitment therapy) valt als behandeling onder deze stroming. Kern van de zienswijze is dat er wordt getracht op een andere manier om te gaan met gedachten en gevoelens, op een wijze die helpend is voor de persoon in kwestie. Meer dan bij andere behandelingen wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde experientiële technieken, ofwel leren door te ervaren.

Wat is mindfulness

Mindfulness wordt wel gedefinieerd als: “Het bewust en zonder oordeel aandacht geven aan het moment”. Wanneer wij deze vaardigheid trainen kunnen we beter observeren wat zich in ons lichaam en in onze geest voordoet, zonder dat dit direct anders hoeft te zijn.
Het gebeurt velen van ons regelmatig dat onze gedachten afdwalen door een stroom van gevoelens en gedachten, zorgen, eisen en verantwoordelijkheden. We willen vaak dat de dingen anders zijn dan hoe ze zijn op dit moment, vooral wanneer er problemen zijn zoals stress, pijn of ziekte. Als je hierdoor komt vast te zitten in belemmerende patronen vraagt dat veel energie. Mindfulness kan ons helpen om direct naar onze ervaring te gaan wanneer we de uitdagingen van het leven aangaan. Dit kan onze kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren.

Mindfulness in 4 punten:

  • ’aandachttraining’,
  • ‘in het hier-en-nu aanwezig zijn’,
  • ‘opmerkzaamheid zonder oordelen’ en
  • ‘acceptatie van dat wat er is’.

-Met toestemming van See True, een instelling die zich inzet voor educatie en ontwikkeling van MBCT in Nederland, is hebben wij een link geplaatst naar een filmpje over MBCT in de praktijk. Zie:

https://www.mindfulness-trainingen.nl/inspiratie/film-mindfulness-rtl4

Tijdsinvestering:

Naast de 8 maal 2,5 uur dat u aanwezig bent in de training zelf dient u rekening te houden met 30 tot 60 minuten eigen oefening per dag. Uiteraard hangt dit af van uw eigen mogelijkheid en bereidheid om hierin te investeren. Hoe meer oefening, des te meer u uit de training zult meenemen.

Wanneer:

U kunt zich vanaf nu aanmelden voor de Mindfulnesstrainingen die zullen starten in januari 2019. 

Aanmelding en kosten:

Als u interesse heeft in de MBCT training in groepsverband kunt u dit kenbaar maken door het aanmeldingsformulier in te vullen. We bevestigen uw aanmelding per e-mail en zullen u verder informeren over de planning. De aanmelding is uiteraard nog zonder verplichting tot deelname totdat duidelijk is of de planning aansluit bij uw persoonlijke agenda. 

Na uw aanmelding willen we graag in een (telefoon)gesprek nader op uw motieven en verwachtingen ingaan en u verder uitleg geven over de mogelijkheden van het programma in uw specifieke situatie. Daarna beslist u over deelname en nadat we uw bijdrage hebben ontvangen is de inschrijving definitief.

Deelname aan de mindfulness training van 8 bijeenkomsten kost 295 euro. Dit bedrag is inclusief werkboek, cd's en dvd. In principe worden deze kosten niet vergoed door de zorgverzekering, maar u kunt dit uiteraard altijd navragen. Indien uw situatie vraagt om betaling in termijnen, vragen wij u dit voorafgaand aan de training met ons te bespreken.

Annuleren/wijzigingen:

Gemiste trainingsmodules kunnen in principe niet worden ingehaald. In uitzonderlijke gevallen kan worden gekeken of er in een vervolgtraining ruimte is voor het volgen van een gemiste module. Dit wordt door de trainer individueel bekeken en afgesproken.

Er volgt geen restitutie van kosten als de deelnemer tussentijds besluit te stoppen met de training.

 You can’t stop the waves, but you can learn to surf – Jon Kabat-Zinn
 Stress is not what happens to us. It’s our response to what happens
and respons is something we can choose – Maureen Killoran