Betaling

Aangezien bij In2Mind mensen in zorg komen die niet op verwijzing van huisarts komen, echter vanuit een persoonlijke ontwikkelingsvraag, zal er vaak geen sprake zijn van een zgn. DSM-IV (V) stoornis die vergoed wordt vanuit zorgverzekering (zie ook de website www.ppdemijnstreek.nl). U zult dus van ons zelf een factuur krijgen voor de geleverde zorg. Wij hanteren hierbij een particulier en bedrijfstarief. Mocht u wel een verwijzing van huisarts hebben en aanmelding overwegen, neem dan contact op via onze website www.ppdemijnstreek.nl.

Tarief particulier: Kosten op aanvraag. 
Tarief bedrijven: Kosten op aanvraag. 
   
Groep MBCT:  Kosten op aanvraag.
   
Groepstherapie: Kosten op aanvraag; start bij voldoende aanmeldingen.

Omdat wij zorg bieden vanuit onze functie als psycholoog, zijn wij niet gehouden aan BTW heffing.

Coaching op locatie is mogelijk na offerte i.v.m. reistijden. Wij trachten de wachttijd voor begeleiding binnen In2Mind zo kort mogelijk te houden.